Krafttag mot penningtvätt vid fastighetsaffärer – Fastighetsmäklarbranschen har en nyckelroll i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom vi vet att fastighets- och bostadsaffärer kan vara sårbara för penningtvättsförsök, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Krafttag mot penningtvätt vid fastighetsaffärer

Juridik

14 december 2021

Mäklarsamfundet lanserar ett nytt verktyg för att hjälpa fastighetsmäklarföretagen i arbetet mot penningtvätt vid fastighetsaffärer.

Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är komplicerat och kan kräva mycket tid och stora resurser. För att hjälpa fastighetsmäklarföretagen i arbetet lanserar Mäklarsamfundet med samarbetspartners ett stöd som kombinerar digital analys med operativt juridiskt stöd.

– Fastighetsmäklarbranschen har en nyckelroll i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom vi vet att fastighets- och bostadsaffärer kan vara sårbara för penningtvättsförsök. Trots att företagen ofta är små med få anställda gäller samma regelverk som för till exempel banker. Nu bidrar vi med det stöd som krävs för att branschen ska bli en föregångare i arbetet mot penningtvätt, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Stödet består av två delar. Den ena delen är en ny tjänst där Mäklarsamfundets juristavdelning, med stöd av ett analysprogram från Acuminor AB, hjälper medlemmars företag att ta fram den allmänna riskbedömning som penningtvättslagen föreskriver.

– Vi är väldigt glada att kunna stödja organisationer som Mäklarsamfundet och i detta fall bidra till att stärka branschens arbete mot penningtvätt. Vi ser fram emot en långsiktig och framgångsrik relation där vi kan hjälpa medlemmarna att bli starkare och mer motståndskraftiga i kampen mot ekonomisk brottslighet, säger Martin Nordh, VD Acuminor.

Den andra delen avser hjälp vid valet av så kallat KYC-program (Know Your Customer), som underlättar arbetet med att uppnå kundkännedom. Mäklarsamfundet har tecknat ramavtal med företaget Nordkyc AB och rekommenderar medlemmar att använda sig av företagets lösning.

– Fastighetsmäklarnas vardag är hektisk. Nordkyc gör kundkännedomsprocessen till en så smidig och integrerad del av fastighetsmäklarnas rutiner som möjligt och ett snabbt arbetsflöde så att det inte leder till en onödig arbetsbelastning, säger Patrick Thomenius, Produktägare Nordkyc.

Sammantaget innebär Mäklarsamfundets lösning att den branschmajoritet som organisationen representerar ges förutsättningar att ta en central roll som bekämpare av det globala hot som penningtvätt och finansiering av terrorism utgör.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se