Kraftigt växande projektvolym för Specialfastigheter Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för Specialfastigheters bestånd stigit med mer än 1,6 miljarder kronor till drygt 31 miljarder kronor,

Kraftigt växande projektvolym för Specialfastigheter

Ekonomi

21 oktober 2021

Specialfastigheters redovisar stabil tillväxt och kraftigt växande projektvolym i Q3 2021.

Statliga Specialfastigheter fortsätter sin stabila utveckling med något ökade hyresintäkter och ett förvaltningsresultat i linje med motsvarande period förra året.

Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastigheterna stigit med mer än 1,6 miljarder kronor till drygt 31 miljarder kronor, vilket främst beror på investeringar i pågående projekt, sänkta avkastningskrav samt ett förvärv.

– Specialfastigheter är ett växande företag i förändring. Ökningen i antal och volym av projekt ställer stora krav på hela organisationen och resurssättning och bemanning är prioriterade områden för oss. Det är därför glädjande att vi i vår nyligen genomförda enkät fått ett höjt motiverad medarbetarindex (MMI) och att många medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare, säger Specialfastigheters VD Åsa Hedenberg. 

Summering av Q3 2021 för Specialfastigheter:

*Hyresintäkterna ökade med 1,3 % till 1 623 (1 601) Mkr

*Förvaltningsresultatet ligger på samma nivå som förra året, 1 171 (1 179) Mkr

*Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 351 (-557) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 21 (50) Mkr

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 236 (526) Mkr

*Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 31 241 (29 618) Mkr

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se