Kraftigt ökad användning av digitala verktyg
– Digitaliseringen har tagit ett stort kliv framåt under året och nya arbetssätt har växt fram, säger Erik Kalmaru, Svensk Byggtjänst.

Kraftigt ökad användning av digitala verktyg

Analys

22 mars 2021

Över 60 procent inom bygg- och fastighetssektorn har ökat sin användning av branschspecifika digitala verktyg under pandemin. Det visar en ny enkät från Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänsts enkät är baserad på ungefär 100 svar från byggherrar, beställare, entreprenörer, arkitekter, tekniska konsulter, förvaltare och andra inom privat och offentlig sektor där majoriteten har minst fem års erfarenhet. 

Över 60 procent anger att användningen av branschspecifika digitala verktyg ökat under coronapandemin.

Mer än 80 procent förväntar sig även att arbetet med dessa verktyg håller i sig efter pandemin.

– Digitaliseringen har tagit ett stort kliv framåt under året och nya arbetssätt har växt fram. Efterfrågan på digitala verktyg är idag större än någonsin, inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen, säger Erik Kalmaru, kommunikationsansvarig för Svensk Byggtjänst.

Skjuts för ökad digitalisering

Tidigare har digitaliseringen inom sektorn varit relativt låg jämfört med andra branscher, men har nu fått en skjuts i rätt riktning.

Tillämpningen av digitala branschverktyg som till exempel Dalux Build, iBinder, Interaxo, BIM360 Field, Autocad, Navisworks och Tekla har fått en rejäl ökning det senaste året.

Även om en del arbetsuppgifter inom vissa verksamheter och områden redan utfördes digitalt innan pandemin, har detta år skyndat på den digitala transformationen. Digitaliseringen har gjort det möjligt för företag att utvecklas och åstadkomma positiva resultat.

Ungefär 90 procent av de tillfrågade i enkäten anser att digitala verktyg är viktiga för att kunna nå uppsatta mål inom verksamheten.

Digitaliseringen har även förbättrat kommunikationen och ökat effektiviteten för många, detta trots en pågående pandemi.

Ungefär 70 procent bekräftar att coronakrisen hjälpt företagets medarbetare att anamma nya digitala lösningar.

Över 85 procent menar att användandet av digitala verktyg bidragit till att lösa utmaningar gällande kommunikation och planering i hög eller mycket hög grad.

Drygt 60 procent tycker att arbetet blivit mer effektivt sedan implementeringen av digitala verktyg anpassade för branschen.

Samma resultat i dansk undersökning

Svensk Byggtjänsts enkät är inspirerad av en större undersökning genomförd av Molio, Danmarks motsvarighet till Svensk Byggtjänst.

Precis som den svenska enkäten, visar Molios studie att bygg- och fastighetsföretag ökat sin användning av branschspecifika verktyg avsevärt under pandemin.

Den ökade användningen av digitala verktyg har också bidragit till att fler anställda tar till sig tekniken snabbare. Nio av tio branschföretag förväntar sig även att användningen av digitala verktyg fortsätter efter pandemin.

– Det är intressant att se hur vår it-mognad liknar varandras och att vi strävar åt samma håll, säger Erik Kalmaru.

Molios undersökning består av cirka 470 svar från företag från hela bygg- och fastighetsbranschens värdekedja, främst av chefer och anställda med mer än tio års erfarenhet.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se