Kraftig minskning av bostadsbyggandet
Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen. Bild: Riksbyggen

Kraftig minskning av bostadsbyggandet

Bostäder

25 augusti 2023

Enligt preliminära siffror från SCB för bostadsbyggande påbörjades cirka 14 550 lägenheter första halvåret 2023. Det är 58 procent färre jämfört med första halvåret i fjol, 2022.

Riksbyggen efterlyser politiska åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet och säkra arbetstillfällen.

- Detta är alarmerande siffror och än mer illavarslande då vi inte ser några tecken för vändning. Snarare tvärtom. För att säkerställa bra boende för alla är det väsentligt att bostadsbyggandet upprätthålls. Men förutsättningarna har ändrats dramatiskt på mycket kort tid med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser och räntor, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

Snart nere på tretton år gamla byggnivåer

Kurvan för såväl småhus som flerbostadshus pekar kraftigt nedåt. Påbörjat byggande för flerbostadshus första halvåret i år jämfört med i fjol är nere på de nivåer de var ungefär elva år sedan. Sett till hela landet så minskar antal påbörjade lägenheter från 33 805 först halvåret 2022 till 12 667 för årets förta sex månader. Av dessa siffror är nergången för småhus från 7 475 till 3 048 och för flerbostadshus är raset från 26 330 (2022) till 9 619 i år.

- Nu behövs politiska insatser. Det är läge för en krispolitik från regeringen. Behovet av fler bostäder i Sverige är fortsatt stort och bostadsbyggandet är en viktig motor i ekonomin som skapar arbetstillfällen i flera led, fortsätter Mårten Lilja.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se