Köper handelsfastighet för kvarts miljard – Vi är väldigt glada att addera ytterligare en stark dagligvaruankrad fastighet med kompletterande lågprishandel till vår portfölj, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Köper handelsfastighet för kvarts miljard

Transaktion

21 december 2021

När storbolaget renodlar sitt bestånd passar en expansiv aktör på att köpa en attraktiv handelsfastighet för drygt en kvarts miljard.

Arwidsro förvärvar handelsfastigheten Järnet 5 i Ingelsta, Norrköping, av Corem.

Förvärvet omfattar cirka 15 000 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 284 mkr och ett hyresvärde om 19,2 mkr.

Den dagligvaruankrade fastigheten har en genomsnittlig hyreslängd om cirka fyra år och en ekonomisk beläggningsgrad på 100 procent.

Fastigheten är ankrad av CityGross och andra väl kända hyresgäster så som Jysk och Granngården. Arwidsro tillträder 1 februari 2022.

– Jag kan med glädje konstatera att vi stärker vår relation med Bergendahls-gruppen ytterligare, nu med vår första City Gross-butik. Utöver det så etablerar vi nu en närvaro i Norrköping vilket känns jätteroligt, säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig Arwidsro.

Järnet 5 är beläget i Ingelsta handelsområde i ett strategiskt läge längs med E4 och E22 och med naturreservatet Ingelstad ekbackar som intilliggande granne. Ingelstad ekbackar utgörs av ett par kullar med tätt stående riktigt gamla och grova ekar, många av dem uppemot 500 år gamla.

– En handelsfastighet med naturreservat som närmaste granne är något utöver det vanliga. Vi har genomfört förstudie för certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift. Utöver fortsatt certifieringsprocess kommer vi omgående inleda en ekologisk analys i syfte att bland annat stärka biologisk mångfald med koppling till Ingelsta ekbackar, säger Maria Björkling, Affärsutvecklare & Hållbarhetsansvarig Arwidsro.

– Vi är väldigt glada att addera ytterligare en stark dagligvaruankrad fastighet med kompletterande lågprishandel till vår portfölj, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Corems försäljning följer den fastlagda strategin att renodla sitt bestånd.

Arwidsro biträddes av Christer Johard, Michela Westin och Andrea Sedvall på Advokatfirman Cederquist.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se