Kontorsområde skapas kring nytt resecentrum Området kring Karlstads nya resecentrum kommer att bebyggas med flera nya kontorshus där det kommer finnas butiker och serveringar i bottenvåningarna

Kontorsområde skapas kring nytt resecentrum

Stadsutveckling

17 februari 2022

Trafikverket, Karlstads kommun, Jernhusen och Region Värmland fortsätter utvecklingsarbetet av ett nytt resecentrum vid Karlstads centralstation. Kring resecentrumet skapas ett nytt kontorsområde.

Nya Karlstad Resecentrum blir en levande del av staden och knyter stadsdelarna söder om järnvägen närmare centrum.

Det 150 år gamla stationshuset kommer fortfarande stå i centrum och vara Karlstads centralstation. En ny mittplattform och nya spår byggs för att fler tåg ska kunna trafikera stationen och både stads- och regionbussar kommer att utgå från området kring stationshuset på Hamngatan och Järnvägsgatan.

Hamngatan kommer att få mer karaktären av en stadsgata och med nya gång- och cykelvägar på Vikensidan får Karlstads resecentrum ytterligare en framsida.

Flera nya kontorshus

På det omfattande området blir det flera nya kontorshus där det kommer finnas butiker och serveringar i bottenvåningarna ut mot Hamngatan.

Vikentunneln kommer att breddas till en ljus och trygg passage och en  ny gångbro över järnvägen ska byggas.

Bron, som fått namnet Trädgårdslänken, ska gestaltas av Värmlandskonstnären Sara Nilsson från Olsäter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se