Konkursvåg: Så många byggbolag på väg att försvinna
Bild: Unsplash

Konkursvåg: Så många byggbolag på väg att försvinna

Ekonomi

25 augusti 2023

Hotet om konkurs ökar inom byggsektorn. Minskande kreditvärdighet, förekomst av betalningsanmärkningar och skatteskulder på 5 miljarder skapar en oroande situation för framtiden.

De påfrestningar som byggbranschen genomgår förväntas fortsätta utmana företagens överlevnad under de kommande tolv månaderna. Enligt kreditupplysningsföretaget Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode), som har analyserat den sjunkande kreditvärdigheten hos företagen, förväntas det inträffa omkring 1 400 byggföretagskonkurser under det kommande året.

Prognosen indikerar en ökning med 35 procent jämfört med 2019, som anses vara ett genomsnittligt år sett till konkursstatistiken.

- Det är en ganska stor ökning. Hittills har det framför allt varit lite mindre byggföretag som gått i konkurs. Nu börjar vi också se större bolag, vilket är oroväckande. Ökningstakten ser även ut att tillta, säger Henrik Hargeus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet, till Dagens industri.

Förhållandet mellan en försämrad kreditvärdighet och konkurser följer i stort sett en linjär trend. Av de företag som hamnade i konkurs under de första sju månaderna av året hade över 60 procent en kreditvärdering på nivån C upp till ett år före konkurstillfället.

- Majoriteten är bolag som haft problem under längre tid och som borde gått i konkurs under de dopade åren 2020–22, då vi hade ovanligt få konkurser. Men det finns undantag bland företag som haft en god lönsamhet, säger Henrik Hargeus till Dagens industri.

Jonas Steen är VD och är delägare i FO Peterson, det äldsta byggföretaget i Sverige som etablerades 1870 och har sitt säte i Göteborg. Inom branschen delar han med kollegor en omfattande oro över bostadsbyggandets avtagande, som nästan halverades inom loppet av ett år, enligt hans uttalande till Di.

- Även större bolag drabbas när underleverantörer råkar på obestånd. Alla kategorier –målare, golvläggare och elektriker – påverkar ett projekt, säger han till Di och pekar på känsligheten i byggkedjan.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se