Konditorier in i fastighetsbranschen
De nya husen byggs för handel, kafé och annan service. Konditorierna kommer att hyra ut en del av ytorna till andra aktörer. (Foto: Kentaroo Tryman Maskot Bildbyrå)

Konditorier in i fastighetsbranschen

Ekonomi

8 december 2021

Det anrika Uppsalakaféet Fågelsången planerar tillsammans med Väsby nya konditori att bygga tre trähus med kafé, handel och annan service i det nya industriområdet Östra Fyrislund. Lokalerna kommer delvis nyttjas av bolagen själva men även hyras ut till andra företag.

Just nu pågår arbete för att utveckla Fyrislund till en helt ny stadsdel. Stadsdelen kommer att innehålla allt från stora logistikverksamheter till små hantverksföretag och handel. Totalt kommer det bli cirka 700 000 kvadratmeter verksamhetsyta där uppemot 15 000 personer kommer att arbeta.

Fågelsången och Väsby nya konditori har nu beviljats markansvisningsavtal för ett gemensamt projekt att bygga tre trähus med handel, kafé och annan service.

Företagen kommer att driva verksamhet själva, men kommer också att hyra ut till andra företag.

– Snart ska man kunna njuta av Fågelsångens fantastiska utbud även i Östra Fyrislund. Här växer många nya arbetstillfällen fram och med detta skapas både fler jobb och mer service till alla som jobbar här, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Området har överlag höga ambitioner för hållbarhet, vilket även gäller för de aktuella byggnaderna. De kommer att byggas i trä, ha solceller på taket kopplade till batterier för energilagring och laddningsplatser för elfordon. Dessutom ska mobilitetslösningar som till exempel bilpool, elcyklar och packcyklar finnas tillgängliga inom fastigheterna.

– Det kommer att arbeta många människor i närområdet så vi är glada att få ett närcentrum med kafé, restaurang och service till området. De som arbetar i Fyrislund får en mötesplats där man kan integrera med andra, säger Henrik Hammas, projektledare, Uppsala kommun.

Ett markanvisningsavtal är en överenskommelse som ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett markområde för bebyggande.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se