Kommunhus ger plats åt bostäder och handel
På platsen där det gamla kommunhuset står idag planerar Riksbyggen hållbara bostäder. Visionsbild Riksbyggen.

Kommunhus ger plats åt bostäder och handel

Stadsutveckling

1 november 2023

Kävlinges gamla kommunhus rivs för att ge plats åt bostäder och handel. Vid sammanträdet den 26 oktober antog kommunstyrelsen en ny detaljplan för området.

Riksbyggen och Nordr kommer att genomföra omvandlingen av de fem kvarteren, med beräknad start under 2024/2025.

Den 3 oktober slog Kävlinge upp portarna för det nya kommunhuset på Östra stationstorget 1. Det gamla kommunhuset ska nu rivas, eftersom det inte på ett hållbart sätt kan restaureras. På platsen där det gamla kommunhuset står idag och i området däromkring kommer Södra stationsstaden att växa fram. Vid sitt senast sammanträdde fattade kommunstyrelsen beslut om den nya detaljplanen, som innehåller fem kvarter med nya flerbostadshus och radhus samtidigt som den bevarar mycket av den grönska som idag finns i området.

Grönska och byggnader i harmoni med omgivningen

I området kring det gamla kommunhuset finns idag ett stort antal äldre träd. Dessa ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt så att området behåller sin gröna känsla. Naturområdet närmast järnvägen öppnas upp och görs mer tillgängligt. Utmed Kvarngatan och i de kvarter som gränsar till Harjagersbadet och Stationsstaden tillåter detaljplanen lite högre byggnader, medan kvarteren i söder får en mer småskalig karaktär för att knyta an till den omkringliggande bebyggelsen.

Miljöcertifiering och seniorbostäder

På platsen där nuvarande kommunhus står planerar Riksbyggen omkring 120 bostäder, där vissa kommer att utgöra Riksbygges seniorboendekoncept Bonum. Husen byggs med stort hållbarhetsfokus och kommer bland annat att certifieras med Miljöbyggnad silver.

På området framför Attendos särskilda boende, där det idag bland annat finns en öppen yta som nyttjats som parkeringsplats, planerar Nordr ett kvarter med flerbostadshus och en tomt för radhus.

Omvandlingen av området Södra stationsstaden beräknas påbörjas 2024/2025.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se