Kommunen vill köpa mark för att stimulera byggandet Foto: TT

Kommunen vill köpa mark för att stimulera byggandet

Stadsutveckling

31 oktober 2017

Nu ska ett förslag på köpekontrakt plockas fram. Sedan skall ärendet ta den långa vägen från samhällsbyggnadsnämnden och upp till kommunstyrelsen för beredning.

 

Till Samhällsbyggnadsnämnden kommer snart ett ärende som föreslår ett markköp i Tågarp. Det handlar om 9,2 hektar mark som kommunen kan komma att köpa av ByniByn. Den planerade exploateringen i Tågarp är ett stort projekt. Genom ett markköp kan byggandet komma igång tidigare.

- Äntligen kommer vi att kunna få igång utvecklingen av Tågarp. Det har tagit allt för lång tid och vi måste snabba på takten, säger Birgitta Jönsson (s), kommunstyrelsens ordförande.

Att förslaget att kommunen skall köpa en del av marken handlar just om att få igång byggandet och inflyttningen tidigare. Utan kommunen som aktör är risken att utbyggnaden sprids över väldigt många år.

- Vi talar om prisnivåer på marken som både är attraktiva för kommunen, men som också ger kapital till de privata exploatörerna att gå vidare med sina planer. Vi hade önskat att vi redan varit igång. Men vi har jobbat hårt under det senaste året för att komma fram till denna lösning. Nu bygger vi vägar och vatten och avlopp i den första etappen, säger Olof Röstin (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kommunen har sedan tidigare beslutat att hyra ytterligare två avdelningar förskola av de privata exploatörerna. Det finns möjlighet till ytterligare två avdelningar om Tågarp växer ytterligare.

- Att kommunen köper en del av marken och startar exploatering, garaterar att antalet barn i Tågarp blir så stort att förskolan fylls. Vem vet, på sikt kanske det också kan bli frågan om en låg- och mellanstadieskola, avslutar Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.

Nu skall förslag på köpekontrakt plockas fram. Sedan skall ärendet ta den långa vägen från samhällsbyggnadsnämnden och upp till kommunstyrelsen för beredning. Men förhoppningen är att det skall gå snabbt för att säkra utvecklingen av Tågarp. Viktigast av allt är att så snabbt som möjligt få igång exploatering så att Tågarp får möjlighet att växa.

- Det här har jag väntat på länge och det kommer bli en fantastisk utveckling för Tågarp, säger Lars Håkansson en av de två delägarna till utvecklingsprojektet Byn i Byn.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se