Kommunen överklagar - Circle K:s oljedepå ska bort Circle K:s ljedepå riskerar att flyttas till förmån för bostäder. Foto: Wikipedia.

Kommunen överklagar - Circle K:s oljedepå ska bort

Stadsutveckling  

20 juni 2017

I går lämnade Nacka kommun in sin överklagan till Svea hovrätt. Signalen är tydlig - bensinjättens oljedepå måste bort till förmån för bostäder. 

 

Nacka kommun har sagt upp Circle K:s tomträtt för bolagets oljedepå i Bergs oljehamn som ligger vid Saltsjön mellan Nacka Strand och Nyckelviken. Detta eftersom de anser att området bör användas till bostäder. Oljebolaget gick, när detta blev känt, i sin tur till domstol. I slutet av maj fick bensinjätten rätt av mark- och miljödomstolen. 

Kommuen hade inte tillräckligt tydligt visat att byggplanerna är genomförbara. Det fanns heller inte, enligt domstolen, ett uttalat stöd från regionalt håll att avveckla bränsledepån till förmån för bostäder.

Nu har dock landstinget i länet gett sig in i diskussionen och menar att kommunen har rätt och att de bör få bygga bostäder på området. Det är efter detta som nu Nacka kommun väljer att överklaga besutet till Svea Hovrätt. 

I och med landstingets beslut att stödja Bergs gårds utveckling till bostadsområde menar kommunen att deras argument stärks ytterligare.

− Vi är lika tydliga i dag som tidigare. När vi nu bygger stad i Nacka måste bostäder vara viktigare än olja. Vi ser med tillförsikt fram emot överdomstolens förnyade prövning, säger Mats Gerdau (m), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Mats Gerdau konstaterar att bostadsbyggandet på Bergs gård har avgörande betydelse för kommunens åtagande gentemot staten att bygga 13 500 bostäder. Detta är också en viktig del för att avtalet att bygga tunnebana ut till Nacka ska vara hållbart. 

Landstinget tydliga

Genom ett enhälligt beslut den 8 juni klargjorde tillväxt- och regionplanenämnden inom Stockholms läns landsting att det är landstingets intention att Bergs oljehamn ska omvandlas till tät sammanhållen bebyggelse och ingå i den centrala regionkärnan.

Något som även tydliggörs i regionens utvecklingsplan, RUFS 2050, som planeras att klubbas igenom under 2018.

− Landstingets beslut är ett viktigt steg mot att kunna börja bebygga Bergs gård. Det är ett starkt demokratiskt förankrat beslut och något vi i Nacka kommun arbetat strukturerat och målmedvetet på i över 15 år, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Bygger snart

Kommunen utvecklar nu tydligt i sin överklagan att man både kan och kommer att bygga bostäder vid Bergs gård så snart processen med Circle K är klar.

− Det råder inga tvivel om att Bergs gård kommer att bebyggas med bostäder så snart vi får tillgång till fastigheten. Att vi skulle tvingas vänta till 2059 med byggandet är en absurd tanke och som vi sagt tidigare: Tunnelbanan kan inte sluta i en oljehamn, fortsätter Lena Dahlstedt.

Tomträttsavtalet är uppsagt i och med den 31 december 2018.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se