Kommunen säljer – 577 bostäder under klubban Foto: Ekfast

Kommunen säljer – 577 bostäder under klubban

Transaktion

9 oktober 2019

Det kommunala fastighetsbolaget behöver få tillgång till närmare 400 miljoner kronor. Därför säljer de nu en stor del av sina bostäder till privata aktörer.

I går, tisdagen den 8 oktober, har styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutat att genomföra en försäljning av Odlarskolans lokaler samt 577 lägenheter.

Enligt bolagets ägardirektiv, som kommer från kommunfullmäktige, ska de under 2020 göra en engångsutdelning från fastighetsförsäljning på 200-400 miljoner kronor.

Den 27 september fastställde Kommunföretags styrelse utdelningen till minst 300 miljoner kronor.

– Som en del av Eskilstuna kommunkoncern behöver vi vara med och bidra för att lösa kommunens ekonomiska utmaningar. Vinsterna från försäljningen ger ekonomiska möjligheter att bidra till kommunens investeringar i välfärden och fortsatt bostadsbyggande i Kommunfastigheter, säger Bertil Andersson, styrelseordförande.

Odlarskolan säljs därför att det är en fastighet som mestadels används av en privat aktör. Det finns ett stort intresse för att köpa samhällsfastigheter och vi tror att det finns bra möjligheter att hitta en bra köpare till Odlarskolan.

När det gäller bostäder så har det kommunala bolaget bland annat valt områden där Kfast redan har en hög koncentration av hyresrätter och planerar att bygga fler bostäder. Kfast har även ett stort antal fastigheter som kommer att behöva rotrenovering de närmaste åren.

Genom att sälja några av dessa räknar bolaget med att få bättre möjligheter att renovera de fastigheter som finns kvar samt att bli klara med renoveringarna inom en rimlig tid. Försäljningen bidrar även till att Kfast kan minska sin skuldsättning i samband med nybyggnation och underhåll av befintliga fastigheter.

Försäljningen inleds nu under hösten 2019. Sommaren/hösten 2020 räknar bolaget med att de nya ägarna kan ta över fastigheterna, efter att kommunfullmäktige tagit beslut om försäljningen.

Hyresgästerna bor kvar hos den nya hyresvärden på samma villkor som idag. Hyran eller andra hyresvillkor förändras inte i och med försäljningen.

Av Redaktionen

Faktaruta

Fastigheterna som planeras säljas är:

  • Samariten 11, Odlarskolan
  • Skrinnarvägen 1-21, Viptorp (428 lägenheter)
  • Skogsängsgatan 18-24, Skogsängen (131 lägenheter)
  • Trädgårdsgatan 5, Torshälla (10 lägenheter)
  • Trädgårdsgatan 4, Torshälla (8 lägenheter)

Källa: Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se