Kommunen i Hbg storsäljer mark

Kommunen i Hbg storsäljer mark

Stadsutveckling

29 augusti 2019

Nu vill kommunen i Helsingborg sälja stora delar mark för fastighetsutveckling. De har redan påbörjat arbetet och skrivit avtal med en av landets ledande entreprenörer.

Nu är förslaget på vad som ska hända uppe på Vasatorp offentligt. När detaljplanen är antagen kommer Vasatorp 1:1 att kunna möta behovet av mer mark för logistik- och lagerverksamheter.

Dessutom skrivs en avsiktsförklaring med Skanska om området som kallas för ”Uteslutningen”, vilket är det största kvarvarande området i gällande översiktsplan för utveckling av mark för näringslivet.

Innehållet i denna avsiktsförklaring handlar om att ta fram ett koncept för utveckling av området samt förhandla kring eventuella markbyten eller markköp.

– För Helsingborgs stad är utvecklingen av Helsingborg Vasatorp 1:1 en väsentlig förutsättning för att på sikt tillgodose mark för näringslivet och därmed möjliggöra för företagsetableringar vilket skapar fler arbetstillfällen. Nu har vi en avsiktsförklaring för både Vasatorp och området vi kallar ”Uteslutningen”, vilket känns väldigt bra för att möta stadens ambitioner, säger Patrik Möller chef för Mark- och exploateringsenheten i Helsingborg.

Ett av kommunstyrelsens mål är att Helsingborgs stads säljbara mark för näringslivet ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021.

Det är av stor vikt att staden får större rådighet som markägare för planläggning och försäljning av mark i syfte att kunna möta näringslivets behov.

– Det är mycket inspirerande att tillsammans med Helsingborg stad kunna gå vidare i arbetet med att utveckla Vasatorp. Vi är glada att Skanska är en bidragande part i Helsingborgs utveckling för att möta framtida behov, säger Johan Larsson, Affärsutvecklare, Skanska Sverige.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se