”Kommunen bör godkänna Karlatornet”

”Kommunen bör godkänna Karlatornet”

Stadsutveckling

31 maj 2017

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för Karlavagnsplatsen och Karlatornet. Nu inväntar alla svar från Kommunfullmäktige.

I förra veckan kom det glädjande beskedet att byggnadsnämnden i Göteborg beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Karlavagnsplatsen, där Karlastaden och Karlatornet ska växa fram.

– Detta är en milstolpe i arbetet, inte bara för oss men också för staden Göteborg. Stadens förvaltningar och tjänstemän har visat ett stort engagemang och en vilja att lösa utmaningarna i detta unika projekt. Under hela resan har vi upplevt ett gott samarbete, sa Ola Serneke, vd, Serneke och initiativtagare till Karlastadsprojektet i ett pressmeddelande.

Nu återstår alltså bara för kommunfullmäktige att säga sitt. Anledningen till att frågan lyfts till högsta instans är för att det är en "viktig principiell fråga som påverkar staden". Enligt kommunen själva så tyder mycket på att det blir ett klartecken.

- Det finns ett starkt stöd i kommunstyrelsen för projektet och kommunfullmäktige lär säga ja, säger Johan Zandin (v) som sitter i byggnadsnämnden.

Beslutet i nämnden var enhälligt utan några frågetecken. Under det granskningsskede som föregått beslutet i byggnadsnämnden har 50 yttranden kommit in kring detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret konstaterade i sitt tjänsteutlåtande till nämnden att remissinstansernas synpunkter är tillgodosedda varpå byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att ”anta detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen.

Enligt Zandin är det viktigt att kommunsfullmäktige ger ett slutgiltigt klartecken för att arbetet med Karlastaden ska kunna gå vidare då det är ett av stadens viktigaste utvecklingsprojekt just nu.

- Att Karlavagnsplatsen blir av är väldigt viktigt bland annat eftersom det är många bostäder i området och det har Göteborg och Lindholmen ett stort behov av. Det skulle vara väldigt tråkigt om ett sådant här projekt inte skulle bli av, men som sagt jag är inte oroad över fullmäktiges beslut, säger han till Wolrd in Property.

Enligt tidsplanen väntas kommunfullmäktige ta beslut i frågan den 15 juni.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se