Kods innovationsprojekt får miljonstöd Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och innovationsansvarig på Kod Arkitekter. Foto: Kod arkitekter

Kods innovationsprojekt får miljonstöd

Stadsutveckling

16 november 2018

Projektet går ut på att skapa nya förutsättningar för boendeformer med fokus på resurssparande.

Projektet Elastiska Hem, som leds av Kod Arkitekter i samarbete med 21 projektparter, beviljas ett anslag på strax under 10 miljoner av innovationsmyndigheten Vinnova.

Medlen ska användas till att utveckla en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande.

Elastiska Hem beviljas stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation, där syftet är att utveckla nya lösningar som bidrar till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås. Projektet ska leda till att tre prototyper tas fram, som kombinerar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering.

Syftet är att effektivisera ytanvändning, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden.

– Vi är så glada över att den här konkreta möjligheten att angripa bostadsfrågan utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Det är även ett erkännande till den färdriktning vi tycker behövs på bostadsmarknaden, med nya boendeformer som bygger på delningsekonomi, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och innovationsansvarig på Kod Arkitekter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se