Knut Rost: "Vi verkar på Sveriges hetaste marknad"
– Jag vill påstå att vi verkar på Sveriges hetaste marknad, säger Diös VD Knut Rost.

Knut Rost: "Vi verkar på Sveriges hetaste marknad"

Ekonomi

23 april 2021

Under Q1 2021 ökade Diös förvaltningsresultat med en procent genom ökade hyresintäkter och lägre finansnetto. 

Bolagets orealiserade värdeförändringarna uppgick till 418 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 procent av fastighetsvärdet, drivet av en positiv hyresutveckling och av en stark marknad.

– Jag vill påstå att vi verkar på Sveriges hetaste marknad. Vår unika position kommer ge många möjligheter till nya affärer inom alla våra segment. Jag ser stora möjligheter till ytterligare värdeskapande och tillväxt vilket ger en mycket ljus framtid för både våra städer och för Diös, säger VD Knut Rost.

Diös fokuserar på 10 tillväxtorter i mellersta oich norra Sverige. Orter som Knut Rost kallar "15-minutersstäder".

– Allt fler vill leva i 15-minutersstäder, som präglas av ett aktivt livsstilsval och god tillgänglighet, och där allt man behöver finns inom en kvart. Därför satsar Diös i städer av denna typ och deltar aktivt i utvecklingen av dem, har han förklarat i en tidigare intervju för World in Property.

Summering av Q1 2021 för Diös:

*Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 483 mkr (478)

*Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent och uppgick till 231 mkr (229)

*Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 418 mkr (10) och på derivat till 9 mkr (1)

*Resultat efter skatt uppgick till 522 mkr (189)

*Resultat per aktie uppgick till 3,86 kr (1,42)

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se