Kända arkitekter i parallella uppdrag i Södra Värtan.

Kända arkitekter i parallella uppdrag i Södra Värtan.

 

27 maj 2016

Det svenska kontoret Tham & Videgård, det danska kontoret B.I.G., det nordiska kontoret LINK Arkitektur och det svenska kontoret AIX i samarbete med det kinesiska kontoret Design Paradigm kommer att ta sig an uppgiften att utveckla Bonnier Fastigheters tre kvarter i Södra Värtan.

”Vi ser stora möjligheter att skapa en ny levande stadsdel i Södra Värtan där besökare, boende och de som kommer att ha sin arbetsplats här blandas i en inbjudande och lite ”busig” miljö som påminner om det som varit men präglas av det som är. Valet av arkitektkontor speglar de högt ställda ambitioner som både vi på Bonnier Fastigheter och Stockholms stad har i detta projekt”, säger Tomas Hermansson, VD på Bonnier Fastigheter.

De bästa förslagen ska bearbetas och kommer att presenteras som en del i det samråd som planeras ske i början av 2017. Inom uppdraget ska de fyra arkitektteamen genomföra sambands- och volymstudier för att se hur det är möjligt att utveckla ett urbant stadsrum kombinerat med attraktiva kontors- och handelslokaler.

Det parallella uppdraget omfattar de tre markanvisade fastigheter i Södra Värtan. Två av fastigheterna ligger i direkt anslutning till Värtabassängen där den som ligger längst ut mot vattnet blir en cirka 25 våningar hög byggnad. Den tredje fastigheten som blir centrumpunkten för utvecklingsområdet ligger vid den planerade spårvagnsstationen intill Södra Hamnvägen och planeras för saluhall och annan publik verksamhet. Uppdraget omfattar totalt cirka 71 000 m² kontor och handel.

Tack för att du läste artikeln, vi vill göra dig uppmärksam på en kommande konferens vi har. Järfällas fastighetsutvekling, se konferens: Järfälla 2030: Från förort till stad .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information Maziar Shokraee, Projektchef tel. 070-369 99 80.