Klöverns resultat ökar Rutger Arnhult. Foto: Klövern

Klöverns resultat ökar

Ekonomi

19 oktober 2017

Under 2017 har bolaget varit mycket aktiva på transaktionsmarknaden och delårsrapporten visar idel svarta siffror.

 

Klövern redovisar ett solitt niomånadersresultat. Resultatet före skatt om 2 410 miljoner motsvarar en ökning med 15 procent. Bolaget har fortsatt arbetet med att fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna.

Under perioden januari till september har Klövern genomfört transaktioner omfattande 68 fastigheter och sedan halvårsskiftet i fjol har vi sålt 60 fastigheter, samtidigt som bolaget förvärvat 50 fastigheter och haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen.

  • Intäkterna ökade med 6 procent till 2 261 mkr (2 138).
  • Driftöverskottet ökade med 8 procent till 1 553 mkr (1 439).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1 001 mkr (918).
  • Resultatet före skatt ökade med 15 procent till 2 410 mkr (2 101) och resultatet efter skatt ökade med 18 procent till 2 006 mkr (1 694), motsvarande 1,93 kr (1,58) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 371 mkr (1 406).
  • Efter tillträde av 20 fastigheter för 1 338 mkr, frånträde av 48 fastigheter för 1 531 mkr och investeringar på 976 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 41 392 mkr.
  • Räntetäckningsgraden förbättrades till 3,1 och den justerade soliditeten ökade till 37,9 procent.

- Sammantaget är vi nöjda med både periodens resultatutfall och den strukturmässiga renodling vi lyckats genomföra under 2016-2017. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året och hoppas på att vi ska lyckas landa några lite större uthyrningar och förhoppningsvis även något ytterligare förvärv, säger Rutger Arnhult, vd, i en kommentar.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se