Klöverns kvartalsskjuts – lyfter i rapport
Rutger Arnhult, vd, Klövern. Foto: Klövern

Klöverns kvartalsskjuts – lyfter i rapport

Ekonomi

26 april 2019

Klövern redovisar ett starkt resultat för första kvartalet. Förvärv och fortsatt positiva värdeförändringar på fastigheter har bidragit till en god resultatutveckling.

Intäkterna för Rutger Arnhults Klövern ökade till 896 miljoner under årets första kvartal och till 3 374 miljoner under de senaste 12 månaderna.

Förvaltningsresultatet förbättrades till 362 miljoner och överskottsgraden uppgick till 67 procent. Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till 544 miljoner bidrog till att resultatet före skatt uppgick till 848 miljoner. Nettoinflyttningen uppgick till 47 miljoner, att jämföra 89 miljoner under helåret 2018.

De två största inflyttningarna under kvartalet var i Åby Arena i Göteborg, där Åbymässan har flyttat in på cirka 15 000 kvadratmeter och Åby Hotel öppnat ett nytt hotell på cirka 8 000 kvadratmeter.

Av Redaktionen

Faktaruta

Klöverns första kvartal 2019:

  • Intäkterna ökade med 16 procent till 896 mkr (772).
  • Driftöverskottet ökade med 18 procent till 599 mkr (507).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 362 mkr (319).
  • Resultatet före skatt uppgick till 848 mkr (708) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 633 mkr (585) motsvarande 0,67 kr (0,58) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 544 mkr (395).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 122 mkr (80).
  • Efter tillträde av 1 fastighet för 632 mkr, frånträde av 5 fastigheter för 129 mkr och investeringar om 326 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 54 180 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,9) och den justerade soliditeten förbättrades till 38,2 procent.
  • EPRA NAV ökade till 18,15 kr.

Källa: Klövern

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se