Klövern visar svarta siffror
Rutger Arnhult, vd, Klövern. Foto: Klövern

Klövern visar svarta siffror

Ekonomi

14 februari 2018

Resultatet för Klövern ökade med 17 procent före skatt. Det visar bokslutet som Rutger Arnhult och klövern släpper i dag.

 

"Ett starkt resultat i kombination med strategiska förvärv och fortsatt renodling Klövern redovisar ett solitt resultat för 2017". Så beskrivs bolagets föregående år i deras årsrapport som offentliggörs i dag.

Och Rutger Arnhult är nöjd:

– Resultatet före skatt om 3 211 mkr motsvarar en ökning med 17 procent. Vi har fortsatt vårt arbete med att fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna. Under året har vi genomfört transaktioner omfattande 81 fastigheter och sedan halvårsskiftet 2016 har vi sålt 66 fastigheter, samtidigt som vi förvärvat 57 fastigheter och haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen.

Under 2017 har bolaget varit aktiva på transaktionsmarknaden. Förutom att de gjort stora fastighetsaffärer började bolaget även att planera för det stora köpet av aktier de gjorde nyligen i Tobin.

– Klöverns totala fastighetsvärde är idag till 98 procent lokaliserat till våra tolv utvalda tillväxtorter. På dessa orter har den genomsnittliga befolkningstillväxten sammantaget legat över 15 procent de senaste 10 åren. Under inledningen av 2017 förvärvade Klövern ytterligare ett antal fastigheter i Göteborg och under året har vi därutöver genomfört tilläggsförvärv ibland annat Stockholm, Malmö, Norrköping och Uppsala, menar Arnhult.

Och under 2018 ser han ingen större förändring i strategi.

– Sammantaget är vi nöjda med både resultatet under 2017 och den strukturmässiga renodling vi lyckats genomföra under de senaste två åren. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under 2018 och hoppas på att vi ska lyckas landa några lite större uthyrningar och förhoppningsvis även några ytterligare förvärv.

Av Redaktionen

Faktaruta

Bokslut januari - december 2017

  • Intäkterna ökade med 5 procent till 3 029 mkr (2 876).
  • Driftöverskottet ökade med 6 procent till 2 006 mkr (1 891).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1 263 mkr (1 180).
  • Resultatet före skatt ökade med 17 procent till 3 211 mkr (2 756) och resultatet efter skatt ökade med 16 procent till 2 611 mkr (2 259), motsvarande 2,53 kr (2,11) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 913 mkr (1 709).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 546 mkr (603).
  • Efter tillträde av 27 fastigheter för 2 116 mkr, frånträde av 54 fastigheter för 1 796 mkr och investeringar på 1 489 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 42 961 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,9) och den justerade soliditeten ökade till 38,5 procent (36,7).
  • EPRA NAV ökade med 20 procent till 14,07 kr (11,70).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,44 kr (0,40) per stamaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,11 kr och en utdelning om 20,00 kr (20,00) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5,00 kr.

Källa: Klövern

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se