Klövern tecknar tre nya hyresavtal i Uppsala

Klövern tecknar tre nya hyresavtal i Uppsala

Arkitektur

8 januari 2014

Klövern kommer att uppföra en omlastningsterminal i Fyrislundsområdet i Uppsala och har i samband med detta tecknat ett sjuårigt hyresavtal med ICA Fastigheter.

Omlastningsterminalen som Klövern kommer att bygga är en modern logistikbyggnad på 2 700 kvm, specialritad för ICA. Totalt hyresvärde för 7-årsavtalet uppgår till ca 39 miljoner kronor. Inflyttning beräknas ske i oktober 2014.

Klövern har även tecknat två nya avtal med befintliga hyresgäster: Landstinget i Uppsala län och Uppsala Vatten.

Hyresavtalet med Landstinget i Uppsala län är treårigt och omfattar en yta som utökats något till ca 2 500 kvm. Totalt hyresvärde under kontraktstiden är ca 11 miljoner. Avtalet med Uppsala Vatten är skrivet på åtta år med ett totalt hyresvärde under avtalsperioden på ca 35 miljoner. Även i det fallet har ytan utökats något till ca 2 500 kvm.

"Vi är glada och mycket nöjda med att fortsätta det goda samarbetet vi har med våra befintliga och stabila hyresgäster, men även att knyta till oss nya hyresgäster i Uppsala.", säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Se även konferens: Energieffektivitet: Beräkningar, Förbättringar, och den senaste utvecklingen.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Klövern, 

För övrig information, kontakta, 

Rutger Arnhult, VD Klövern, Tel: 070-458 24 70, Email: rutger.arnhult@klovern.se