Klövern tecknar avsiktsförklaring för förvärv av Globen Avsiktsförklaringen omfattar förvärv av fastigheterna Arenan 2, 3, 6 och 8 i Stockholm, samt Startboxen 3 i Solna.

Klövern tecknar avsiktsförklaring för förvärv av Globen

Arkitektur

24 januari 2014

Klövern har tecknat en avsiktsförklaring med The Carlyle Group om förvärv av Globen City i Stockholm. Sammanlagt uthyrningsbar yta  av fastigheterna uppgår till ca. 140 000 kvm. 

Klövern har tecknat en avsiktsförklaring med The Carlyle Group om förvärv av Globen City, omfattande fastigheterna Arenan 2, 3, 6 och 8 i Stockholm, samt Startboxen 3 i Solna. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 140 000 kvm och utgörs till största del av kontorsytor.

"Vi tycker att Globen City är en fantastiskt spännande marknad som kommer att stärkas ytterligare framöver med den planerade utvecklingen av Söderstaden. Med detta förvärv ökar Klöverns exponering i Stockholm väsentligt och efter förvärvet kommer Stockholmsregionen utgöra cirka 50 % av Klöverns fastighetsvärde", säger Rutger Arnhult, VD för Klövern.

Avsiktsförklaringen ger Klövern exklusivitet att genomföra en due diligence av fastigheterna. Slutliga avtal beräknas kunna ingås i slutet av Q1.

Se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Klövern, 

För övrig information, kontakta: 

Rutger Arnhult, VD, Tel: 070-458 24 70, Email: rutger.arnhult@klovern.se

Lars Norrby, IR, Tel: 076-777 38 00, Email: lars.norrby@klovern.se