Klövern säljer fastighet i Haninge och aktier i Diös

Klövern säljer fastighet i Haninge och aktier i Diös

Stadsutveckling

1 mars 2013

Klövern har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge för ca. 25 miljoner, och säljer även 1 723 774 aktier i Diös Fastigheter AB.

Fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge är en kontors- och industrifastighet om drygt 6 000 kvm. Frånträde sker senast den 22 april 2013. I och med försäljningen lämnar Klövern Haninge.

För bättre kunskap om utvecklingen på Nordens fastighetsmarknad, se COPSUM fastighets-konferens i Köpenhamn den 29-30 Maj 2013.

"Klövern arbetar aktivt med renodling av fastighetsbeståndet och denna försäljning är i linje med detta", säger Klöverns VD Rutger Arnhult i Klöverns pressmeddelande.

Faktaruta

Efter försäljningen av aktier uppgår Klöverns innehav till 2 358 115 aktier motsvarande- 3,2 procent av antalet aktier i Diös.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Klövern

För övrig information, kontakta>

Rutger Arnhult, VD Klövern, Tel: 070-458 24 70, Email:rutger.arnhult@klovern.se

Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD Klövern, Tel: 0155-44 33 12