Klövern säljer aktier i Diös

Klövern säljer aktier i Diös

Stadsutveckling

29 januari 2013

Under Måndagen sålde Klövern 400 000 aktier i Diös Fastigheter AB.

 

Efter försäljningen uppgår Klöverns innehav till 7 446 889 aktier motsvarande 9,97% av antalet aktier i Diös.

För bättre kunskap om utvecklingen på Nordens fastighetsmarknad, se COPSUM fastighets-konferens i Köpenhamn den 29-30 Maj 2013.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Klövern

För övrig information, kontakta:

Rutger Arnhult, VD Klövern, Tel:070-458 24 70, Email: rutger.arnhult@klovern.se

Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD Klövern, Tel: 0155-44 33 12, Email:britt-marie.nyman@klovern.se