Klövern lånar 850 miljoner Rutger Arnhult, vd, Klövern. Foto: Klövern

Klövern lånar 850 miljoner

Ekonomi

16 november 2017

Lånet är säkerställt med fastighetspant och är det första under det nya MTN-programmet med en total lånestorlek om 10 miljarder.

 

Klövern AB, med Rutger Arnhult i spetsen, har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om totalt 850 miljoner kronor, säkerställt med fastighetspant, det första under det nya MTN-programmet med total programstorlek om 10 miljarder.

Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 170 räntepunkter med slutligt förfall i november 2021. Initial underliggande säkerhet består av fastigheterna Arenan 8 och Hilton 3 belägna i Stockholmsområdet.

Emissionslikviden kommer främst att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive refinansiering av Klöverns utestående skuld. Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se