Klövern köper två stora fastigheter i Göteborg

Klövern köper två stora fastigheter i Göteborg

 

25 mars 2015

Affären skall vara värd 360 miljoner kronor och beräknas tillträdas innan sommaren

I två separata affärer förvärvar Klövern 21 400 kvm.

Förvärven, fastigheten Majorna 220:4 och tomträtten till fastigheten Majorna 219:7, är belägna utmed Södra Älvstranden i stadsdelen Majorna. Den totala uthyrningsbara ytan om ca 21 400 kvm utgörs främst av kontor.

"Det här är två spännande förvärv i ett av Göteborgs mest intressanta utvecklingsområden framöver", säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Vill du veta mer om Fastighetsobligationer och Preferensaktier? se konferens: Fastighetsobligationer och Preferensaktier 2015-2020.

Faktaruta

Tillträde sker 1 april respektive 1 juni.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Klövern för mer information vänligen kontakta Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se