Klövern köper i Västerås för 230 mijoner

Klövern köper i Västerås för 230 mijoner

 

22 december 2014

I två separata affärer har Klövern förvärvat tre fastigheter i Västerås för en sammanlagd köpeskilling om 230 mkr.

I centrala Västerås förvärvas Livia 16 som utgörs av en modern kontorsfastighet med en uthyrningsbar area om cirka 5 900 kvm. Tillträde sker den 3 mars 2015. I området Erikslund förvärvas fastigheterna Traversföraren 1 och Kranlinan 1 som totalt består av ungefär 7 500 kvm butiks- och lagerytor. Tillträde sker den 30 januari 2015. Under december månad har även tomträtten Skonerten 2 i Västerås avyttrats. Frånträde sker den 2 mars 2015.

Den 8 december 2014 tillträddes Köpmannen 5 i Västerås, ett förvärv om 175 mkr som Klövern tidigare kommunicerat. Hyresgästerna Systembolaget, Willys och Rusta har flyttat in i fastigheten och uthyrningsarbete pågår för att hyra ut de kvarvarande ytorna. "Det är glädjande att vi har en bra tillväxt med moderna kontors- och handelsytor i en av våra prioriterade orter." säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

För mer information om Västerås fastighetsmarknad, se konferens: Västerås 2026: 1,5 miljoner kvm i utveckling.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Klövern för mer information vänligen kontakta.

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se