Klövern köper i Örebro

Klövern köper i Örebro

 

15 december 2014

Klövern förvärvar fastigheterna Karossen 5 och 19 i Örebro av Länsgården Fastigheter AB.

Den uthyrningsbara arean uppgår till ca 17 800 kvm och utgörs främst av kontors- och utbildningslokaler.

Tillträde sker den 1 mars 2015. Förvärvet är villkorat av godkännande från regionstyrelse och regionfullmäktige i Örebro län.

 För mer information, se konferens: Örebro 2015-2023: Utvecklingspotential om 32 miljarder.

"Förvärvet passar Klövern väl och ger ett bra komplement till vårt befintliga bestånd i Örebro", säger Klöverns VD Rutger Arnhult. Klövern AB (publ)

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Klövern