Klövern ökar ägandet i Tobin Foto: Klövern

Klövern ökar ägandet i Tobin

Ekonomi

21 februari 2019

Bolaget har förvärvat ytterligare stamaktier i Tobin Properties, köpeskillingen för aktierna uppgick till ca 14,2 miljoner kronor.

Klövern har förvärvat ytterligare 1 423 260 stamaktier i Tobin Properties AB  till ett pris om 10 kronor per aktie.

Total köpeskilling för aktierna som har förvärvats uppgick till 14 232 600 kronor. Klövern äger efter det senaste förvärvet 84,6 procent av aktierna i Tobin Properties, motsvarande 86,4 procent av rösterna.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se