Klövern ökar ägande i Tobin Foto: Klövern

Klövern ökar ägande i Tobin

Ekonomi

28 juni 2018

Nu har Klövern gjort ett nytt köp av aktier. Totalt har de köpt för närmare en kvarts miljard kronor.

 

Klövern AB har genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, tecknat aktier i Tobin genom den företrädesemission om cirka 225 miljoner som bolaget nyss genomfört. Teckningsperioden för deltagande i företrädesemissionen löpte ut den 25 juni 2018. Dagon har garanterat företrädesemissionen upp till 100 procent.

Idag den 28 juni 2018 offentliggjorde Tobin Properties utfallet i företrädesemissionen, vilken visade att företrädesemissionen tecknats motsvarande 96,1 procent. Då företrädesemissionen inte är fulltecknad kommer Tobin Properties att nyttja Dagons garantiåtagande att teckna aktier motsvarande resterande 3,9 procent av företrädesemissionen.

Dagons ägande i Tobin Properties uppgår innan registrering av företrädesemissionen till cirka 58,9 procent av kapitalet och cirka 61,4 procent av rösterna i Tobin Properties, fördelat på 12 616 662 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A.

Dagon har genom företrädesemissionen tecknat 12 616 662 stamaktier i Tobin Properties om cirka 139 mkr, motsvarande sin ägarandel i bolaget. Då företrädesemissionen inte blivit fulltecknad kommer Dagon genom garantiåtagandet att teckna ytterligare 790 834 stamaktier i Tobin Properties för cirka 8,7 mkr.

Dagons ägande i Tobin Properties uppgår efter registrering av företrädesemissionen till cirka 62,1 procent av kapitalet och cirka 63,4 procent av rösterna i Tobin Properties, fördelat på 26 024 158 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se