Klövern förvärvar det gamla riksbankshuset i Göteborg

Klövern förvärvar det gamla riksbankshuset i Göteborg

 

6 juli 2015

Klövern förvärvar fastigheten Inom Vallgraven 15:2 för 233 mkr.

Den centralt belägna kontorsfastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 4 300 kvm och är fullt uthyrd. Största hyresgäst är Swedbank som har sitt regionkontor för Västsverige i fastigheten.

Fastigheten tillträds den 2 november.

"Det är glädjande att vi fortsätter växa i Göteborg med ännu en ny delmarknad. Fastigheten Inom Vallgraven 15:2 är Klöverns första förvärv i centrala Göteborg. Vår Göteborgsenhet har efter detta förvärv fastigheter värda 2,3 mdkr och vi vill öka den volymen ytterligare", säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

 Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

Faktaruta

Klövern har även avyttrat tomträtten till Göteborg Tingstadsvassen 27:2 för 25 mkr. Frånträde sker den 31 augusti.

Skribent

Oscar Lindqvist
ol@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Klövern för mer information vänligen kontakta Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se