Klövern emitterar obligationslån om 1 100 miljoner

Klövern emitterar obligationslån om 1 100 miljoner

Ekonomi

20 februari 2014

Klövern AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 1 100 miljoner med en löptid om fyra år.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 225 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 miljoner. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

"Intresset för obligationen har varit stort både från svenska och internationella investerare", säger Rutger Arnhult, VD för Klövern.

Nordea Bank AB (publ) har varit finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med obligationsemissionen, medan MAQS har varit legal rådgivare.

För mer information om förvärv och finansering av fastigheter, se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Klövern, 

För övrig information, kontakta: 

Rutger Arnhult, VD för Klövern, Tel: 070-458 24 70, Email: rutger.arnhult@klovern.se