Klimatanpassad stadsplanering - bättre utomhusmiljö i Täby

Klimatanpassad stadsplanering - bättre utomhusmiljö i Täby

Stadsutveckling

4 april 2017

Ett nytt verktyg visar var i ett område det är bäst att bygga lugna, soliga ytor. Och vilka platser som istället kan upplevas som blåsiga och kalla.

 

Metoden används i planeringen av Täby park och ger många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. För att skapa trevliga miljöer utomhus har Täby kommun, JM och Skanska via Täby Park AB, Riksbyggen och TryggHem med Tyréns hjälp analyserat upplevelsen av vind och solstrålning i Täby park. Verktyget Bioclimatic tool visar hur människor som kommer att vistas i Täby park kan komma att uppleva klimatet på platsen.

Tanken är att använda metoden redan på ett tidigt stadium i stadsplaneringen för att kunna skapa många bra platser för människor att mötas och umgås på.

–Att skapa attraktiva utomhusmiljöer och använda mer av naturlig ventilation och dagsljus är helt i linje med de högt ställda hållbarhetsmål som finns i Täby park. Liksom att ta vara på lokala klimatförhållanden för att exempelvis kunna utnyttja solenergi, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

Kan användas på innergårdar

Genom att använda Bioclimatic tool går det till exempel att analysera var det är bäst att bygga lugna ytor för rekreation, som på en innergård eller ett torg. Medan en park där det blåser en del kan användas som fotbollsplan eller till ett utegym.

–Analysen med Bioclimatic Tool har gett oss ett kvitto på att vi skapar ett område med goda förutsättningar för trevliga offentliga platser med hänsyn till det lokala klimatet. Det ger oss möjlighet att på ett genomtänkt sätt placera olika aktiviteter som uteserveringar, sittplatser och lekplatser där de passar bäst ur klimatsynpunkt, säger Rolf Hoffborn, projektchef, Täby kommun.

Testades först i Marocko

Bioclimatic tool är en digital modell som mäter meteorologiska data. Idén kommer ursprungligen från en arkitekttävling i Marockos huvudstad Rabat där Tyréns UK beräknade klimatet på platser med utgångspunkt att hitta områden med svalkande vindar från Atlanten. De insåg snart värdet även i Sverige som har andra väderförhållanden och anpassade verktyget för att kunna användas till det nordiska klimatet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se