Klartecken för utvecklingen av Gamlestadens Fabriker Visionsbild över Gamlestadens Fabriker när de planerade byggnaderna är klara. Nytillskotten från vänster ritade av Kub arkitekter, Radar arkitektur och Erséus arkitekter. Bakom dem syns byggnaden ritad av Bornstein Lyckefors arkitekter.

Klartecken för utvecklingen av Gamlestadens Fabriker

Stadsutveckling

7 april 2021

Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker i Göteborg har vunnit laga kraft. Nu kan Platzer gå vidare med planen att bygga 300 bostäder och 68 000 kvadratmeter kontor.

Göteborgs industriella vagga, är redo för nästa utvecklingssteg. Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att Platzer kan tillföra 300 bostäder 68 000 kvadratmeter kontor, restauranger och service till det gamla fabriksområdet.

– Vi har sett fram emot detta i flera år, säger P-G Persson, VD på Platzer.

Detaljplanen skapar möjlighet att vidareutveckla Gamlestadens Fabriker som en viktig pusselbit i utvecklingen av områdena runt kollektivknutpunkten Gamlestads torg där innerstaden knyts ihop med de nordöstra stadsdelarna.

Entreprenörstätt och kreativt

– Detta är positivt för hela Gamlestadens utveckling, så det känns fantastiskt roligt att vi äntligen kan sätta igång. Gamlestadens Fabriker är idag ett entreprenörstätt område med gott om kreativa verksamheter inom bland annat mode och design. Området har också fått en tydlig inriktning mot återbruk och hållbarhet och foodtech, säger P-G Persson.

– Entreprenörsanda och innovation ligger i Gamlestadens DNA. Vi ska göra allt vi kan för att Gamlestadens Fabriker ska bli en ännu bättre plats för människor och företag av olika storlek och karaktär. Som fortsätter tillåta olikheter att mötas. Det är så innovation uppstår, säger Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer Fastigheter.

Urban och levande stadsdel

Platzers planer för området är att skapa en urban och levande stadsdel, som tar vara på det industrihistoriska arvet, och som täpper till de luckor som 1900-talets rivningar skapat mellan de äldre byggnaderna.

Gestaltningen av de nya byggnaderna ska knyta an till den äldre industribebyggelsens karaktär, och bli tydliga årsringar till tidigare seklers byggnader. Området får också en tydligare gatustruktur, med små torg och parker, istället för dagens stora asfaltsytor.

– Mellanrummen och platserna mellan husen är minst lika viktiga som de nya byggnaderna för att det ska bli en bra stadsmiljö. Här finns så mycket karaktär och historia som vi har stor respekt för. Vi vill att Gamlestadens Fabriker ska fortsätta vara en tillåtande plats med ännu mer liv och rörelse, säger Patrik Lund, affärsutvecklare på Platzer Fastigheter.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se