Klartecken för Tobins nya bostäder Erik Karlin, vd Tobin. Foto: Tobin

Klartecken för Tobins nya bostäder

Stadsutveckling

9 juli 2018

Detaljplanen har fastställts av mark- och miljööverdomstolen. Nu kan bolaget tillträda byggrätter som omfattar cirka 400 bostäder.

 

Byggrätterna består av två utvecklingsprojekt, Nacka strand 1 och Nacka Strand 2, som tillsammans omfattar cirka 35 000 ljus BTA, motsvarande cirka 400 bostäder. På en av fastigheterna står idag ett kontorshus om cirka 7 500 kvadratmeter, vilket kommer att hyras ut tills vidare.

Byggrätterna är helägda av Tobin Properties och köpeskillingen uppgår till 289 MSEK exklusive framtida infrastruktur-investeringar om cirka 150 MSEK. Bolaget kommer börja vinstavräkna projekteten under 2018.

– Tillträdet av byggrätterna i Nacka strand är en milstolpe för Tobin Properties. Projekten ligger väl i linje med vår ambition att jobba med stadsutvecklingsprojekt, dessutom i en mycket attraktiv och expansiv del av Stockholm med sjönära läge i anslutning till centrala Stockholm, säger Erik Karlin, vd på Tobin Properties.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se