Klartecken för Oscar Properties i Sundsvall – Detta är ytterligare ett steg i vår nya affär. Vi identifierar värden i vår portfölj och skapar långsiktigt säkra kassaflöden genom nyproducerade hyresrätter, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Klartecken för Oscar Properties i Sundsvall

Bostäder

15 september 2021

Oscar Properties går nu vidare med utvecklingen av sin hyresrättsportfölj i Sundsvall. Detta sedan bygglov beviljats.

Oscar Properties, har som tidigare meddelat identifierat byggrätter i sin portfölj för bland annat utveckling av hyresrätter i Sundsvall.

Nu har bolaget erhållit bygglov för etapp 1 och planerar produktionsstart under första kvartalet 2022.

Resterande etapper beräknas starta under kvartal 4 2022.

Totalt sett rör det sig om 200 hyresrätter med ett beräknat årligt driftnetto om cirka 22 msek som beräknas vara färdigställda under 2023. Löfte om finansiering har erhållits.

– Detta är ytterligare ett steg i vår nya affär. Vi identifierar värden i vår portfölj och skapar långsiktigt säkra kassaflöden genom nyproducerade hyresrätter, kommenterar Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se