Klartecken för Danmarks högsta hus Med sina 143 meter blir bygganden ett rejält landmärke i nya Sydhavnskvarteret – ett tidigare industriområde vid Århus hamn. (Bild: CF Møller Architects)

Klartecken för Danmarks högsta hus

Stadsutveckling

15 juli 2021

CF Møller Architects och fastighetsbolaget Ejendomsselskabet Olav de Linde har fått klartecken att bygga Danmarks högsta hus i Århus.

Med sina 143 meter blir bygganden ett rejält landmärke i nya Sydhavnskvarteret – ett tidigare industriområde vid stadens hamn.

Dela Mindet 6, som bygganden heter, är ett ljust, skulpturalt torn och kommer att kombinera ny grön stadsutveckling, stadsliv och kulturhistoria. Här ska finnas bland annat restauranger, kontor och butiker.

– Vi är både glada och stolta över att få detta byggnadslov efter åtta års hårt arbete och en mycket konstruktiv dialog med både Olav de Linde och Århus stad för att få höghuset att passa in i stadens planer på att etablera ett helt nytt och tättbebyggt kultur- och affärsdistrikt i Sydhavnens, gamla industrihamnsområde, säger Michael Kruse, partner och arkitekt på C.F Møller Architects.

– Vår vision för projektet är att etablera en stark relation mellan den historiska utgångspunkten för Århus stad, det industriella byggnadsarvet i området idag och stadens framtida utveckling. Vårt projekt avspeglar ett lokalt såväl som ett tilltagande internationellt perspektiv och bygger på ett integrerat hållbart förhållningssätt till stadsplanering som ett svar på urbaniseringens globala tendens.

Den befintliga byggnadens historiska kvaliteter fortsätter att vara tydliga och på den gamla byggnadens tak skapas en ny, offentligt tillgänglig grön takträdgård. Där kommer det att finnas en restaurang, ett orangeri och köksträdgårdar.

– Det har varit viktigt för oss att integrera det industriella arvet i det nya tornet. Det sker genom att använda den befintliga byggnaden som bas och utgångspunkt för tornet och genom att återspegla skalan och formen på den befintliga byggnaden i utformningen av det nya tornet, förklarar Michael Kruse.

Själva tornet är utformat som ett ljust och smalt skulpturalt landmärke. Fasaderna är uppbyggda med en rumslig relief i ljus terrazzo som är anpassad till solens orientering med fokus på att skapa optimala dagsljusförhållanden, god utsikt och hälsosamt inomhusklimat.

Första spadtaget väntas tas 2022. Huset beräknas vara klart 2025 och kommer att rymma kontorslokaler för cirka 2 000 personer.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se