Klartecken för Brinovas nya kontorshus i Karlskrona hamn
Den nya fastigheten kommer att uppföras i tre våningar med en uthyrningsbar yta om 1 760 kvm på Skeppsbrokajen i Karlskrona.

Klartecken för Brinovas nya kontorshus i Karlskrona hamn

Ekonomi

21 januari 2022

Brinova har erhållit bygglov för uppförande av en ny byggnad på fastigheten Karlskrona Skeppsbrokajen 4.

Fastigheten ligger på Trossö i centrala Karlskrona, i anslutning till Brinovas befintliga fastighet i kvarteret Lindblad.

Den nya fastigheten kommer, liksom Brinovas tidigare i området, att domineras av offentliga kontor.

Hela kvarteret Lindblad genomgår en förändring med detaljplanearbeten för att kunna förtäta med mer lokalytor för utbildning, offentliga kontor och bostäder.

Den nya fastigheten kommer att uppföras i tre våningar med en uthyrningsbar yta om 1 760 kvm med fokus på att produktionen av fastigheten ger en bra energiklassificering, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader.

Hyresgäster blir olika aktörer inom samhällssegmentet.

Projektet startar omedelbart med beräknad inflyttning under kvartal 1 2023.

– Fastigheten blir ett tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i en kommun där vi redan är etablerade. Fastigheten får ett fantastiskt läge på kajen och bra energiklassificering, säger Brinovas VD Per Johansson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se