Klart med tilldelning i Norrköpings nya storprojekt ED Bygg och Regio har vunnit marktilldelningstävlingen för storprojektet Triangelfastigheterna i Norrköping med kontor, kultur, rekreation och kanske cirka 150 bostäder.

Klart med tilldelning i Norrköpings nya storprojekt

Stadsutveckling

10 juni 2021

ED Bygg och Regio vinner marktilldelningstävlingen gällande jätteprojektet Triangelfastigheterna i Norrköping som ska ge kontor, kultur, rekreation och eventuellt cirka 150 bostäder.

Samhällsplaneringsnämnden i Norrköping beslutade i januari 2021, i enlighet med fullmäktiges uppdrag, att utlysa en marktilldelningstävling för de kulturellt värdefulla industrifastigheterna Triangeln 10, Triangeln 11 och Triangeln 15 i Norrköping.

Syftet med markanvisningstävlingen har varit att skapa de allra bästa förutsättningarna för att förädla och utveckla området.

De gamla miljöerna ska bevaras samtidigt som en blandad stadsbebyggelse med plats för kontor, kultur, rekreation och eventuellt cirka 150 bostäder skapas.

Kommunen har fastställt priset för de tre fastigheterna till 205 miljoner kronor.

Vid tävlingstidens slut den 3 maj 2021 hade fyra anbud kommit in, varav tre godkändes för bedömning. Anbuden har utvärderats av representanter från Samhällsbyggnadskontoret och näringslivsavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Samhällsplaneringsnämnden beslutar att utse anbudet "Kulturverket" av ED Bygg och Regio som vinnare i marktilldelningstävlingen.

Anbudet presenterar ett koncept med potential att utvecklas och bearbetas med den bästa förståelsen för platsen, med en välbalanserad förändring av den befintlig bebyggelse som framhäver kulturmiljön.

Färgstark arkitektgrupp

Bakom förslagt finns en synnerligen färsstark gruppering av arkitektkontor: Fredriksson Arkitektkontor , Thomas Sandell, Wingårdhs och Utopia Arkitekter .

– Tack ED Bygg och Regio som valde att satsa på ett ovanligt och inspirerande upplägg där vi fyra kontor fick samarbeta med att ta fram ett gemensamt förslag för att anpassa det nedlagda Bråvallaverkets byggnader och förtäta området runt omkring, skriver Jesper Lövkvist, VD på Utopia Arkitekter i ett Facebook-inlägg.

– Nu har vi tillsammans lagt grunden för att ni ska kunna skapa en hel massa välbehövlig plats för olika typer av kulturverksamheter och bostäder med projektet vi kallat Kulturverket.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se