Klart med SBBs uppköp av Offentliga Hus – Med fullföljandet av förvärvet av Offentliga Hus fortsätter vi bygga SBB som Europas ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

Klart med SBBs uppköp av Offentliga Hus

Transaktion

15 april 2021

SBB kontrollerar nu 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus. I och med detta står det klart att uppköpet genomförs.

Med 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus och förlänger SBB acceptfristen för det offentliga budpliktserbjudandet.

Uppköpet av Offentliga Hus är alltså i hamn och årets största affär på fastighetsmarkanden är ett faktum.

– Med fullföljandet av förvärvet av Offentliga Hus fortsätter vi bygga SBB som Europas ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

SBB offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus.

Den 23 december 2020 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärv av 44,2 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus, varvid fullföljandet av resterande del av de förvärvade aktierna, motsvarande 10,1 procent av aktierna och rösterna, var villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Den 17 februari 2021 offentliggjorde SBB att man erhållit godkännande från Konkurrensverket och den 1 mars 2021 offentliggjorde SBB att man fullföljt förvärvet och tillträtt resterande del av de förvärvade aktierna.

Vidare innebar fullföljandet den 23 december 2020 en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Den 20 januari 2021 offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus. Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 16 mars 2021 och avslutades den 13 april 2021.

96,9 procent av aktierna

Fram till och med den 13 april 2021 har 58 842 006 aktier i Offentliga Hus lämnats in i erbjudandet, motsvarande cirka 23,0 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus. Aktieägare i Offentliga Hus som representerar totalt 56 825 276 aktier valde att erhålla kontantvederlaget och aktieägare som representerar totalt 2 016 730 aktier valde att erhålla aktievederlaget i erbjudandet.

Därutöver har SBB på marknaden, sedan den 15 mars 2021, förvärvat 2 438 089 aktier i Offentliga Hus (till ett pris som inte överstiger priset i erbjudandet), motsvarande cirka 1,0 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus.

Tillsammans med SBB:s tidigare ägande som offentliggjordes den 15 mars 2021 kontrollerar SBB därmed totalt 247 949 492 aktier i Offentliga Hus, motsvarande cirka 96,9 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus.

Förlängd acceptfrist

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet att överlåta sina aktier till SBB förlängs acceptfristen till och med den 29 april 2021.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterade erbjudandet mot slutet på den initiala acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 23 april 2021. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 7 maj 2021.

SBB kan komma att förvärva aktier i Offentliga Hus på marknaden under den förlängda acceptfristen. SBB förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för erbjudandet.

SBB avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnas in i erbjudandet eller förvärvas i marknaden.

SBB avser vidare att verka för att Offentliga Hus aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se