Klart med 3 000 nya bostäder i Malmö Amiralsstaden knyter ihop Rosengård med centrala Malmö. (Illustration: Mandaworks)

Klart med 3 000 nya bostäder i Malmö

Stadsutveckling

17 december 2021

Arbetet med Malmös nya stadsdel Amiralsstaden har nu tagit ett stort steg framåt.

På torsdagens sammanträde godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för området som omfattar närmare 3 000 nya bostäder, 500 grundskoleplatser, 450 förskoleplatser och cirka 1 500 arbetsplatser.

Planen är att det ska stå helt klart 2040.

Amiralsstaden ska bli en stadsdel med goda livsmiljöer för barn och vuxna, med bostäder i olika upplåtelseformer, mer verksamhet och service, och fler möjligheter till rekreation.

Den nya bebyggelsen ska vara inbjudande och omsorgsfullt utformad så att området blir attraktivt för såväl barnfamiljer som äldre och unga. Det ökade utbudet av service och fler arbetsplatser skapar i sin tur ett större intresse för att leva och verka i stadsdelen.

För att skapa en trygg miljö ska Amiralsgatan byggas om, vilket också bidrar till att bättre knyta ihop området med centrala Malmö.

Planprogrammet omfattar även en utveckling av stationsområdet runt Persborg, som har en central plats i Amiralsstadens sydvästra del.

Runt stationen ska det byggas 220 bostäder, lokaler för service och handel, parkeringshus samt en förskola. Det planeras också för en ny gång- och cykeltunnel under Kontinentalbanan. Utmed spåren kan det även bli aktuellt att anlägga odlingslotter.

– Vi har stora planer för Amiralsstaden som knyter ihop Rosengård med de centrala delarna av Malmö och skapar ett attraktivt bostads- och verksamhetsområde med många nya arbetsplatser. Samtidigt ser vi till att förbättra och förstärka Station Persborg som ett nav för kommunikation och göra den mer tillgänglig, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Amiralsstaden är ett bra exempel på positiv stadsutveckling där byggnationen av nya bostäder och verksamheter skapar stora möjligheter för Malmöbor. Ombyggnaden av Amiralsgatan kommer att gynna området utan att skapa förseningar på mer än 4 minuter för transporter på sträckan mellan Sofielund och Inre ringvägen, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se