KlaraBo köper nya byggrätt i Trelleborg

KlaraBo köper nya byggrätt i Trelleborg

Transaktion

19 november 2020

KlaraBo har tecknat avtal med TrelleborgsHem om förvärv av en byggrätt i östra Trelleborg.

Byggrätten möjliggör uppförande av drygt 25 lägenheter där byggstart förväntas i 2021. Byggrätten ligger i direkt anslutning till KlaraBos existerande fastigheter i östra Trelleborg, cirka 2 km från centrum.

Planen är att bygga ett bostadshus huvudsakligen i trä om fyra våningar. Lägenheterna kommer att vara mycket energisnåla med en energiförbrukning om endast hälften av de krav Boverket ställer, vilket är i linje med KlaraBos hållbarhetstandard för nyproduktion.

– Trelleborg är en viktig marknad för oss och detta blir ett bra komplement till vårt existerande bestånd i kommunen. Vi tror starkt på Trelleborg där vi är den största privata fastighetsägaren och därför är jag särskilt glad att vi kan tillföra kommunen nyproduktion, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

Detaljplanen har vunnit lagakraft och KlaraBo räknar med att påbörja produktionen under 2021. KlaraBo hel- eller deläger samt förvaltar sammanlagt cirka 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se