Kilenkryssets avtal med SEEL klart Byggnaden om 3 700 kvm uppförs i två våningsplan med kontor, testceller, manöverrum, preppytor, verkstad samt supporterande teknikytor.

Kilenkryssets avtal med SEEL klart

Uthyrning

17 november 2021

Kilenkrysset AB tecknar hyresavtal med SEEL gällande testbädden på Mörby industriområde, Nykvarns kommun. Byggnaden och uthyrningen är om 3 700 kvadratmeter.

Uthyrningen görs av av Kvarnkrysset AB, ett bolag som ägs gemensamt av Nykvarns kommun och Kilenkrysset.

SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB) hyr fastigheten Mörby 5:54 med placering inom Stockholm Syd Mörby, även kallat Mörby Industriområde. Den nya byggnaden kommer att omfatta 3 700 kvadratmeter.

– Det är med en stor ära vi välkomnar SEEL till ett utav alla våra markområden. Vi är mycket positiva kring den utveckling som på senare tid skett inom Nykvarns kommun och ser en stark potential på kommande exploateringar, säger Jan Persson, Kilenkryssets VD och  ägare Kilenkrysset AB och styrelseledamot/ordförande i Kvarnkrysset AB.

För Nykvarns del betyder testbädden att kommunen blir en av de aktörer som bidrar till utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter, menar Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

– Vi är mycket stolta och glada över att SEEL lokaliseras till Nykvarn. Det är ett historiskt och stort steg för vår kommun som får en tydlig roll inom utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter. Det som händer i SEEL får inte bara genomslag i vår region utan också i hela landet och på internationell nivå, säger Gunilla Lindstedt.

Byggnaden som hyresavtalet avser blir ca 3 700 kvm fördelat på två våningsplan med kontor, testceller, manöverrum, preppytor, verkstad samt supporterande teknikytor och blir en av SEELs tre testbäddar för forskning och utveckling inom elektromobilitet.

– Det är med stor glädje och engagemang vi nu tar nästa steg tillsammans. Placeringen i Nykvarn är strategiskt viktig för SEEL och vi kommer där på ett bra sätt kunna stötta akademi och industri att jobba för elektrifiering och rena transporter. Ser fram emot att tillsammans med Nykvarns kommun, Kilenkrysset och Oljibe se de visioner som blivit planer nu växa fram och bli verklighet, säger Henrik Svenningstorp VD SEEL.

Byggnationen kommer att ske genom utförandeentreprenad och uppförs utav byggföretaget Oljibe, en modern byggentreprenör med tredjepartscertifiering enligt BF9K inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Byggtiden beräknas till ca 12 månader med byggstart omgående så att tillträde ska kunna ske under våren 2023.

– Vi är stolta och glada över att få vara med och förverkliga framtidsinriktad forskning inom ett område som ligger helt i linje med vårt strategiska mål att bli ett av Sveriges första klimatneutrala byggföretag, 2025, säger Martin Dahlgren, VD Oljibe.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se