Kilenkrysset köper 100 000 kvm mark av Peab Kilenkrysset förvärvar fastigheten Hagalund 1:4 i Enköping av Peab.

Kilenkrysset köper 100 000 kvm mark av Peab

Transaktion

29 mars 2021

Kilenkrysset köper 100 000 kvadratmeter planlagd mark i Enköping av Peab.

Genom förvärvet stärker Kilenkrysset sitt markinnehav inom Enköpings kommun ytterligare. Affären gjordes i form av ett aktiebolagsförvärv.

Fastigheten, Hagalund 1:4, är belägen strax intill vägskälet mellan E18 och riksväg 55 mot Uppsala.

Fastigheten är detaljplanerad för industri, lager och logistik.

– Detta är en mycket positiv affär för vår fortsatta etablering inom Uppsala län. Vi tror på detta område och kan redan nu se stor potential för en tillväxt både gällande företagsetableringar och arbetstillfällen för kommuninvånarna. När vi som markägare är positiva, då brukar det smitta av sig, säger Jan Persson VD och ägare till Kilenkrysset AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se