Kilenkrysset förlorade i tingsrätten - "Ska överklaga"
Kilenkrysset med VD Jan Persson förlorade tvisten om en logistikfastighet i Brunna mot Upplands-Bro kommun i Attunda tingsrätt. Domen kommer att överklagas.

Kilenkrysset förlorade i tingsrätten - "Ska överklaga"

Juridik

26 oktober 2021

Kilenkrysset förlorade tvisten med Upplands-Bro kommun i Attunda tingsrätt. Dessutom ska bolaget betala motpartens rättegångskostnader som uppgår till miljonbelopp.

Tvisten gäller fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Brunna med 123 721 kvm mark i ett attraktivt logistikläge.

För nio år sedan avsåg Kilenkrysset att uppföra ett logistikområde på fastigheten som bolaget då ägde. Men bankerna var vid denna tidpunkt återhållsamma med krediter.

Upplands-Bro kommun ville gärna se projektet förverkligat. Kilenkrysset överlät därför marken till kommunen för 20 miljoner kronor. I gengäld skulle kommunen upplåta tomträtten och ge Kilenkrysset möjlighet att senast den 30 juni 2019 köpa fastigehten åter för samma summa - 20 miljoner kronor, enligt Kilenkryssets VD och ägare Jan Persson.

Jan Persson betraktar överenskommelsen som ett lån. Innan tiden löpte ut begärde Kilenkrysset att få köpa tillbaka tomträtten. Men då hävdade kommunen att priset var 100 miljoner kronor.

Mot denna bakgrund ansåg Kilenkrysset att Upplands-Bro kommun begått avtalsbrott och tog frågan till tingsrätten.

I första hand krävde Kilenkrysset att Attunda tingsrätt skulle fastställa att bolaget har bättre rätt än kommunen till den aktuella fastigheten.

I andra hand krävde Kilenkrysset kommunen på 142 miljoner kronor för tomträtten samt ränta om i dagsläget 18 miljoner kronor.

Nu har Attunda tingsrätt fatta sitt beslut och utfärdat dom i tvisten.

Tingsrsätten anser att Kilenkrysset inte har mer rätt än någon annan till den aktuella fastigheten, som idag alltså fortfarande ägs av kommunen.

Kilenkrysset får därmed inte tillgång till marken för den enligt Jan Persson överenskomna summan om 20 miljoner kronor.

Kilenkrysset ska dessutom betala motpartens rättegångskostnader som uppgår till miljonbelopp.

Jan Persson är mycket irriterad över domslutet och meddelar att Kilekrysset kommer att överklaga det och "driva det så långt det bara går".

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se