KI: Ovanligt pessimistiska hushåll

KI: Ovanligt pessimistiska hushåll

Ekonomi

29 november 2019

Hushållen är ovanligt pessimistiska om svensk ekonomi. Det menar Konjunkturinstitutet som presenterar en Barometerindikator för november.

Barometerindikatorn steg till 94,7 i november, från 94,0 i oktober. Detta antyder ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Samtidigt ligger tillverkningsindustrins konfidensindikator kvar en bit under det historiska genomsnittet efter en nedgång till 96,1, mot 96,3 i oktober.

"Mest pessimistiska är företagen inom insatsvaruindustrin. Att den sammanfattande indikatorn understiger det normala förklaras av industriföretagens jämförelsevis dämpade produktionsplaner för de närmaste månaderna", skriver KI.

Hushållens konfidensindikator föll i november.

"Den låga nivån på indikatorn förklaras främst av ovanligt pessimistiska förväntningar på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas det kommande året", skriver KI.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se