KI: Fortsatt svagare ekonomi än normalt

KI: Fortsatt svagare ekonomi än normalt

Ekonomi

25 juni 2020

Läget i svenska ekonomin fortsätter att förbättras, men läget är fortfarande mycket svagare än normalt.

Detta enligt Konjunkturinstitutet (KI).

Den så kallade barometerindikatorn steg med 10,8 enheter till 75,2 i juni. Den främsta förklaringen till ökningen är, enligt KI, mindre pessimistiska förväntningar om framtiden.

Delindikatorerna för tillverkningsindustrin, detaljhandeln och tjänstesektorn ökar samtliga.

Även hushållen har blivit mindre pessimistiska om framtiden och den delinidkatorn steg till 84,0 i juni.

Samtidigt poängterar KI att positiva signaler från företagen bör tolkas med försiktighet eftersom ökningen är från så låga nivåer.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se