Ökat utbud av bostadsrätter under sommaren - En anledning till att utbudet ökat under sommaren i år kan kopplas till den stora nyproduktionen vi haft men som nu stannat av. Säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Ökat utbud av bostadsrätter under sommaren

Analys

28 augusti 2019

SBAB har med hjälp av siffror från Booli kartlagt hur stort utbudet av begagnade bostadsrätter var juli till augusti 2019 jämför med samma period 2016.

Under juli och augusti 2016 fanns det i hela Sverige totalt 16 171 bostadsrätter till salu att jämföra med 32 836 i år. Statistiken omfattar inte nyproduktion.

Ökning i alla län Antalet bostadsrätter till salu har ökat i samtliga län och har skett gradvis från 2016, med en liten ökning från 2016 till 2017. Under 2018 ökade utbudet rejält och har sedan dess ökat ännu mer. Jämför man 2016 med 2019 har det skett en dramatisk ökning under juli och augusti. Speciellt tydlig är ökningen, förutom i storstadslänen, i län där det skett mycket nyproduktion, såsom i Uppsala, Örebro och Västmanlands län, för att nämna några.

Det finns flera förklaringar till det gradvis ökade utbudet. En del av förklaringen är den trögare marknaden. De som inte fick sin lägenhet såld under våren lät bostaden vara till salu även över sommaren. En fördröjning i förmedlingstiden på ett par dagar påverkar också utbudet.

- En anledning till att utbudet ökat under sommaren i år kan kopplas till den stora nyproduktionen vi haft men som nu stannat av. Omflyttningen är högst de första åren i helt nya projekt. Någon som har köpt säljer på grund av ändrad inkomst och någon annan för att man inte trivs. Ett stort utbud genererar längre förmedlingstider vilket också påverkar. Det förekommer också att bostadsutvecklare köper nyproducerade och inflyttningsklara bostäder som inte sålts. De bostäderna kan ibland hamna i statistiken för begagnat. Sammantaget kan man räkna med en höst som går i det stora utbudets tecken, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Utbudet av begagnade bostadsrätter till salu i Sverige och samtliga län

Av Redaktionen

Skribent

Oscar Lindqvist
ol@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande SBAB