Ökat sug efter att hyra privatbostäder Foto: TT

Ökat sug efter att hyra privatbostäder

Ekonomi

3 juli 2019

Antalet gäster som hyr bostad via uthyrningsplattformen Airbnb i Sverige växer så det knakar.

Samtidigt har fortfarande många uthyrare dålig koll på vilka skatteregler som gäller.

Totalt hade de olika Airbnb-boendena i Sverige 650 000 gäster under 2018, mot 490 000 året före, visar siffror från bolaget. En ökning med drygt 30 procent.

Med anledning av den nya uthyrningsformen har Skatteverket de senaste åren bedrivit en särskild insats mot uthyrare som använder tjänsterna, för att på så vis komma åt personer som undviker att redovisa sina uthyrningsintäkter. Tjänar man mer än 40 000 kronor på uthyrningen ska pengarna beskattas med 30 procent.

Miljoner i skatt

Och insatsen har gett resultat, enligt Henrik Kisterud, kontrollsamordnare på Skatteverket.

– Jag skulle uppskatta att vi hade uppemot 600 fall mellan hösten 2016 och hösten 2018 där vi noterade felaktigheter i redovisningen, säger han.

Totalt handlar det om miljoner i höjd skatt som uthyrare fått betala via nya omprövningsbeslut.

– Det handlar både om folk som inte känt till reglerna men också fall där man helt enkelt avsiktligt försökt undkomma skatt, säger Henrik Kisterud.

Men framöver kommer den särskilda insatsen mot uthyrare som använder Airbnb och liknande tjänster att trappas ned.

– Tanken från början var att ha en riktad insats under ett par år. Det handlar om vart pengarna inom myndigheten ska prioriteras, säger Kisterud.

Komma till rätta

I stället hoppas han på en framtida dialog med företagen som förmedlar uthyrningen för att komma till rätta med fusket.

– Det finns en ambition om att få företagen att hjälpa till mer. Till exempel genom att uppgifter om uthyrning förmedlas direkt från plattformen till oss. Men där är vi inte i dagsläget, säger Kisterud.

TT: Vad riskerar den som struntar i att redovisa hyresintäkter på över 40 000 kronor?

– Den som betalat för lite i skatt får ett nytt skattebeslut, och kan också få skattetillägg på 40 procent av skatten man inte betalat. I vissa fall kan det även klassas som skattebrott, men då ska det handla om grova belopp.

Av Filip Joelsson/TT

Faktaruta

Skatt på uthyrning

Den som hyr ut sin villa, sitt fritidshus eller sin lägenhet för kortare eller längre tid ska skatta för intäkterna, om de övertiger vissa nivåer.

För bostadsrättslägenheter är gränsen 40 000 kronor per år, plus uthyrningens andel av månadsavgiften. För villor är nivån ännu lite högre, 40 000 kronor plus 20 procent av bruttoinkomsten för uthyrningen.

Inkomster som överstiger schablonavdragen ska tas upp och redovisas som inkomst av kapital i deklarationen nästa år. Skatten blir 30 procent av vinsten.

Den som tjänar mer än 50 000 på sin uthyrning, eller hyr ut under mer än 113 dagar per år, ska också betala moms på sina inkomster. Detta för att det ska bli konkurrensneutralt gentemot hotellbranschen.

Källa: Skatteverket

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se