Ökat resultat för Wallenstam

Ökat resultat för Wallenstam

Ekonomi  

10 augusti 2017

Det är svarta siffror för Wallenstam i delårsrapporten. Under året har aktien stigit med 14 procent.

 

Wallenstam har haft ett gott halvår. Siffrorna pekar uppåt och bland annat har förvaltningsresultatet ökat med 12 procent.

- Med en stark uthyrning och förvaltning samt kostnadseffektiv nyproduktion, kan jag återigen presentera ett förbättrat resultat. Förvaltningsresultatet har ökat med cirka 12 procent sett över halvåret och med cirka 9 procent i kvartal två. Tillväxttakten i substansvärdet, på rullande helår, är cirka 22 procent, skriver vd Hans Wallenstam i en kommentar.

Just nu har bolaget dessutom rekordmånga lägenheter i byggnation, hela 2 155 stycken. Och under nästkommande affärsplan vill bolaget starta produktionen av ytterligare 7 500 bostäder.

- När det gäller vår nybyggnationsverksamhet följer vi vår plan, och organisationen är väl förberedd för att starta byggprojekten snarast när vi får bygglov, menar Hans Wallenstam.

Under året har aktien stigit med 14 procent och nådde under maj över 80 kronor. Detta innebar att bolagets syntetiska optionsprogram till dess anställda föll ut.

Optionsprogrammet startade i samband med att den senaste affärsplanen började för 3,5 år sedan. Då var aktiekursen 44 kronor. Ökningen motsvarar cirka 85 procent.

- Den här typen av incitamentsprogram gör att både aktieägare och personal strävar mot samma mål och tjänar på att bolaget gör bra resultat, säger vd i delårsrapporten.

1 JANUARI–30 JUNI 2017

  • –Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 21,7 %.
  • –Resultat före skatt uppgår till 1 818 Mkr (1 663) och resultat efter skatt uppgår till 1 447 Mkr (1 325), motsvarande 4,4 kr per aktie (4,0).
  • –Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 12 % och uppgår till 391 Mkr (350).
  • –Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 638 Mkr (1 615).
  • –Hyresintäkterna ökar med 5 % och uppgår till 829 Mkr (789).
  • –Fastigheter och lägenheter har sålts för 603 Mkr (783) med realiserat resultat om 48 Mkr (109).
  • –Byggnationen av fastigheter uppgår till 1 179 Mkr (1 198).
  • –På bokslutsdagen hade vi 2 155 lägenheter i produktion.
  • –Nedskrivning av vindkraftsinvesteringar har skett om 300 Mkr (0).

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se